سکوت

 
 

آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . »

 • ارد بزرگ
 • «اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد . »
  • ارد برگ
 • «برای سخن سنج بودن باید سکوت کرد.»
  • کریستن
 • «از سکوت اگر به خشم آمدی سکوت کن.»
  • علی شریعتی
 • «برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . »
  • ارد بزرگ
 • « بهترین اشخاص کسانی هستند که اگر از آن ها تعریف کردید خجل شوند و اگر بد گفتید سکوت کنند.»
  • جبران خلیل جبران
 • «در پایان ما سخنان دشمنان را بیاد نخواهیم داشت اما سکوت دوستانرا فراموش نخواهیم کرد.»
  • مارتین لوتر کینگ
 • «رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد . »
  • ارد بزرگ
 • «سعی کن درست صحبت کنی و گرنه عاقلانه این است که سکوت کنی.»
  • جورج هربرت
 • «عشاقدلباخته معمولأ در سکوت به‌سر می‌برند.»
  • شارل دو منتسکیو
 • «هروقت در مورد احساست شک داری خاموش باش.»
  • الکساندر پاپ
/ 1 نظر / 4 بازدید