خدا

مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَکَ وَ مَا الَّذِی فَقَدَ مَنْ وَجَدَک.

 

 آن کسی که تو را ندارد، چه دارد؟ و آن کسی که تو را یافته است، چه ندارد؟

/ 3 نظر / 63 بازدید
پناهنده

با خدا باش پادشاهی کن بی خدا باش هر چه خو اهی کن