همکلاسی


قرار بود پارچه ی کت و شلواری اهدایی به مدرسه، میان شاگردان قرعه کشی شود. 
معلم گفت : هر کس نامش را روی کاغذ بنویسد تا قرعه کشی کنند. 
وقتی نام حسن درآمد، خود آقا معلم هم خوشحال شد. 
چرا که حسن به تازگی یتیم شده و وضع مالی اش اصلا خوب نبود. 
وقتی معلم به کاغذ اسامی بچه ها نگاه کرد؛ 
روی همه ی آنها نوشته شده بود: حسن... 
"مهربانیهای صادقانه ی کودکی هایمان را از یاد نبریم..." 
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ 
ﻣﺴﺘﺤﻖ "ﺳﺘﺎﯾﺶ" ﺍﺳﺖ . 
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺑﺸﻨﺎﺱ . . ﻧﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻦ ؛ 
ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭ .. ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ ! !

/ 2 نظر / 29 بازدید
پریسا

انسان ها را در زیستن بشناس،نه درگفتن در گفتار همه آراسته اند... [گل]

پناهنده

خیلی زیبا بود خیلیییییییییییییییییییییییییی