کلامی زیبا از شبخ بهایی

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا :

اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است !

اگر کم کار کند، میگویند تنبل است!

اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند!

اگر جمعگرا باشد، میگویند بخیل است!

اگر ساکت و خاموش باشد میگویند لال است!!!

اگر زبانآوری کند، میگویند ورّاج و پرگوست ..!

اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند میگویند ریاکاراست!!!

و اگر نکند میگویند کافراست و بیدین .....!!!

لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد.

و جز ازخداوند نباید ازکسی ترسید. 

پس آنچه باشید که دوست دارید.

شاد باشید ؛ مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود.

/ 3 نظر / 3 بازدید
03212

سایت خیلی بهتر ازقبل شده باید بهتر هم بشه

پناهنده

واقعا درست فرمودید عزیز..........بروزم عزیز دل

علی ب

خیلی زیبا نوشتی ممنون که به وبلاگم سر زدید.