مادر

 

آن روز ها حتی بیسکویت ها هم ماندنی بودند

اسمشان    "مادر"    بود 

اما امروز . . .

حتی اسم بیسکویت ها هم شده      "های بای"

/ 5 نظر / 25 بازدید
خانه آرام من

نظری نداشتم آخه!

سپیدبانو

زیبابود