چی باید بگیم ؟؟؟

باز بوی عشق بود و یاس بود 

باز خوابم سرخوش از احساس بود 
 
خوابی از پرواز مرغان سوی دشت 


خوابیاز غواصان فجر 8  
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود 

عرصه بر گردان عاشق تنگ بود 
 
خواب دیدم خوابی از غوغای دین 

یک نماز ساده در میدان مین 

 
در هجوم گرگها بره دریده میشود 

زخم های ماندگارت را برادر حفظ کن 


 
هر که گرد شعله چون پروانه است 

پیکر صد پاره اش بر شانه است 
 تن به خاک و بوی یاسش میرسد 
      
بوی باروت از لباسش میرسد 

 دشمن افکن های بی نام و نشان 
      
پوکه خونین شده تسبیح شان  


به حیرتیم 

که ای خاک پیر بابرکت     چقدر از دل سنگت جوان در اورده ایم  هر که نان از اسم تو خورد و تو را تنها گذاشت 

تو خدای روزگارت را برادر حفظ کن  
نماز عشق اری اینچنین است 

کنار مهر تو میدان مین است / 2 نظر / 6 بازدید
اشی مشی

برو بابا بیخیال دیروز به فگر جنگ آینده باش