برگشت از مشهد مقدس

سلام

هر جوری بود از مشهد برگشتیم 

ولی خیلی خیلی خوش گذشت مخصوصا اینکه در جوار دوستان بودیم 

ولی چه لحظه بدی بود وقتی که میخواستیم برگردیم

/ 3 نظر / 6 بازدید
به من بگید هاتف

الهی! از دو دعوی به زینهارم، و از هر دو، به فضل تو فریاد خواهم: از آن كه پندارم به خود چیزی دارم، یا پندارم كه بر تو حقّی دارم

نکویی

زیارت قبول دوتا اتوبوس شهرکی بودید[لبخند]