امید

 خداوند تبارک و تعالى مى‌فرماید: به عزت، جلال، بزرگوارى و رفعت و سیطره‌ام بر عرشم سوگند که آرزو و امید هر کس را که به غیر من امید بست، قطع [و بدل] به ناامیدى مى‌گردانمو در نزد مردم لباس خوارى و ذلت بر او مى‌پوشانم و او را از تقرب به خویش مى‌رانم و از فضل خود دور مى‌کنم. چه‌سان او در سختى‌ها و گرفتارى‌ها به غیر من امیدوار و آرزومند است،

در حالى که سختى‌ها و گرفتارى‌ها در دست و اختیار من است و با فکر و اندیشه خود درِ خانه جز مرا مى‌کوبد با این که کلیدهاى همه درهاى بسته نزد من است و درِ خانه من به روى کسى که مرا بخواند باز است.

 

گاهی اتفاقاتی می افته که تحملش سخته خدایا خودت کمکون کن ...

یا صاحب الزمان ادرکنی . . .

/ 0 نظر / 24 بازدید