خاطره


خاطره یکی از اساتید قدیمی دانشگاه شریف- دانشکده متالوژی 


یک بار داشتم برگه هارو تصحیح میکردم.. 
به برگه ای رسیدم که نام و نام خانوادگی نداشت؛با خودم گفتم ایرادی ندارد.. بعید است که بیش از یک برگه نام نداشته باشد. 
از تطابق برگه ها با لیست دانشجویان صاحبش را پیدا میکنم. 
تصحیح کردم و 17/5 گرفت.. احساس کردم زیاد است؛ کمتر پیش می آید کسی از من این نمره را بگیرد.. 
دوباره تصحیح کردم 15 گرفت... 
برگه ها تمام شد؛ با لیست دانشجویان تطابق دادم اما هیچ دانشجویی نمانده بود ... 
تازه فهمیدم "کلید" آزمون را که خودم نوشته بودم تصحیح کردم نکته : 
١. اغلب ما نسبت به دیگران سخت گیر تریم تا نسبت به خودمان. 
٢. بعضى وقتها اگه خودمون رو تصحیح کنیم میبینیم به اون خوبی که فکر میکنیم نیستیم.

/ 1 نظر / 90 بازدید
دانشجو

سلام خیلی خوب بود. طرحی که قبلا پیشنهادداده بودید چی بود یادم نمیاد؟!